Kopervik

Retningslinjer for utleie

Retningslinjer for utleie

Retningslinjer for utleie av klubbhus

For henvendelser ang. utleie, ta kontakt med klubbens daglige leder: dagligleder@kopervikidrettslag.no

1. Hvem kan leie
Klubbhuset leies ut til ansvarsfull og troverdig leietaker. Kontaktperson skal være minst 25 år gammel. Personer som i tidligere leieforhold ikke har overholdt reglene for leie eller gjort opp for seg, kan nektes leie.

2. Pris og utleiedager
Klubbhuset leies ut på kveldstid og helger.
Pris for å leie klubbhuset en dag/kveld er kr. 3500 for å reservere flere dager i helgen er prisen.
Leietaker mottar lokalet kl. 15:00 på utleiedagen og leverer lokalet tilbake iht. §7 kl. 14:00 dagen etter (hvis ikke annet er avtalt).

3. Avtale om leie/depositum
Ved avtale om leie innbetales leiebeløpet samt kr.2000 i depositum. Leiebeløp og depositum betales kontant ved henting av nøkler eller inn på konto: 3361.1669378. Kvittering på innbetaling på nettbank tas da med som kvittering.

Depositumet skal sikre at utleier får dekket eventuelle mangler og følgeutgifter som skyldes leietaker jfr nedenstående vilkår for leieforholdet. Ved eventuelle øvrige ugifter leietaker påfører jfr nedestående og som overstiger depositumet, forplikter leietaker seg til å dekke i ettertid ved det å motta og kvittere for nøklene.

4. Nøkler
Nøkler til lokalet har vedkommende låntaker selv ansvaret for og at disse ikke lånes eller overlates til tredjeperson eller mistes. Utleverte nøkler skal leveres i uken etter utleie, evt. etter avtale. Ved for sen levering, må leietaker betal et gebyr på kr. 500. Tap av nøkler må erstattes med kr. 500.

5. Innbrudd- /Brannalarm
Leietaker plikter å slå av alarmen ved innlåsing samt tilkoble denne igjen når huset forlates. Ved brudd på alarmrutinene som medfører at alarmen utløses eller på annen måte urettmessig utløser denne, vil leietaker måtte betale utrykningskostnadene til vaktselskapet.

6. Bruk av lokalene
Leietaker er ansvarlig for at det ikke blir begått hærverk på inventar eller utstyr. Av hensyn til naboer skal musikk med det tillatte lydnivå og etter midnatt skal i tillegg dører og vinduer holdes lukket jfr. Forskrift om politivedtekt, Karmøy kommune. Musikken skal opphør senest kl. 02.00 og festen være avsluttet senest kl. 03.00 hvis ikke annet er avtalt med utleier. Bruk av røykmaskin, stjerneskudd, fyrverkeri og lignende inne i lokalet er ikke tillatt.

7. Før lokalet tilbakeleveres
Lokalet skal tilbakeleveres i samme stand som ved oppstart av utleie.
De rommene som har blitt benyttet skal ryddes og vaskes (gulv og bord).
Alt avfall skal plasseres i avfallsdunken på utsiden. Tomgods skal tas med.
Kjøkken og kjølerom (gulv, benkplater bord, utstyr, plater på komfyr, panner brett gryter osv.) skal vaskes og settes på plass. Manglende utstyr må telles opp og innmeldes ved leieoppgjøret.
Steameren på kjøkkenet har egen bruksanvisning som henger på veggen over den. Denne skal følges ved og etter bruk.

8. Oppgjør
For skadeverk, manglende rydding, vasking eller knuste/manglende kopper, fat m.m erstattes dette av leietaker ved trekk fra depositumet eller ved egen regning på det beløp som går ut over depositumet. Betaling av det som overstiger ordinær leie og depositumet plikter leietaker seg å betale innen 14 dager fra leiedatoen. Ved betaling senere enn dette påløper vanlig forsinkelsesrente og eventuelle inkasso- og innkrevingsgebyrer.

9. Tillatelser, vakthold/ro og orden
Leietaker har hovedansvaret for nødvendig tilsyn/vakthold i lokalene og at det er ro og orden utenfor klubbhuset i leietiden. Likså at politiet eventuelt er underrettet om arrangementet og at nødvendige tillatelser i forhold til arrangementet er innhentet fra respektive myndigheter.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift